• 1
 • 2
 • 3
 • 4

                                                                                                               
 
                TOWN STORE TREASURE /店长推荐           
                            
                WELCOME TO OUR STORE           
 
                                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                       
                            店长推荐NO.1                            300KW重庆康明斯柴油发电机组                                                            立即抢购                                ¥165000                                                                                                                  已成交0笔                                                                                                                                                                     
           
 
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             店长推荐NO.2                            550KW重庆康明斯柴油发电机组                                                                                         ¥345000                                立即抢购                                                                                     已成交0笔                                                   
           
 
                                                                                                                                                                                                                       
                            店长推荐NO.3                            800KW重庆康明斯柴油发电机组型号KTA38-G2A                                                            立即抢购                                ¥620000                                                                                                                 已成交0笔                                                                                                                                                                     
           
 
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             店长推荐NO.4                            【超静音型/低噪声箱式】100KW康明斯柴油发电机组                                                                                         ¥85000                                立即抢购                                                                                    已成交0笔                                                   
           
 

康明斯动力设备(深圳)有限公司
商品数量:
1136条
特殊荣誉:
  5
  企业身份认证
  余演文
  暂无勋章
  供应等级 供应等级 供应等级
  在线销售产品金额等级,彰显供应商在线销售服务能力
  生产厂家
  广东 深圳